AÏLLAMENTS S.A.

Els professionals d’Aïllaments SA busquem la millor opció per als nostres clients. La nostra llarga experiència en el camp de l’aïllament ens permet solucionar qualsevol repte de forma eficaç i amb les millors garanties de qualitat.

Solucions integrals en:

A més, us oferim serveis integrals perquè no us hagueu de preocupar de res!

  • Muntatge d’envans, falsos sostres i tota mena de sistemes de guix laminat.
  • Muntatge de sistemes de protecció passiva contra el foc.
  • Muntatge de tot tipus de falsos sostres, aïllants, decoratius, etc.
  • Treballs verticals.
  • Muntatge de tot tipus d’aïllaments industrials termoacústics.
  • Subministrament de tot tipus de material relacionat amb l’aïllament.