Aïllament i Condicionaments acústics

Condicionament acústic

A aïllaments SA us oferim assessorament, medició, càlcul, subministrament i muntatge per al condicionament acústic d'oficines, escoles, restaurants, habitatges, etc., a partir de falsos sostres, parets, altaveus i altres materials absorbents i decoratius.

   
Fals sostre acústic de fusta
Fals sostre acústic de guix laminat a Cadaquès
Fals sostre metàl.lic
Sostre registrable de fibres minerals absorvents
Sostre registrable de fibres minerals absorvents