Aïllament i Condicionaments acústics

Nosonic®

Panells Aïllants de so

Els panells Nosonic® estan construïts amb planxa galvanitzada i a l'interior contenen dues capes: una, que treballa com a aïllant i l'altra, com a absorbent. Estan testats i homologats pel laboratori d'assaig i investigació de Catalunya.

  • Tenen un format de 500mm d'ample i fins a 3000 mm d'alt, amb un gruix de 80 mm.
  • Disposen de pestanyes laterals per encadellar-los.
  • Estan preparats per muntar-los a l'exterior.
  • Estan acabats amb una capa d'imprimació de pintura.

L'índex d'aïllament dels panells ha estat testat i certificat pel Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI) del departament d'indústria i Energia de la generalitat de Catalunya des de l'any 2000.

   
Sala de màquines a una coberta
Apantallat de maquinària a patis interiors
Apantallat per a exteriors
Pantalla acústica a Figueres