Aïllament i recobriments d’alumini o inoxidable

Calorifugat

Subministrament i muntatge de recobriment d'alumini o inoxidable (amb aïllament o sense, tant de fibres minerals com d'escuma elastomèrica), de canonades, colzes, empelts, bombes, vàlvules, reduccions, finals, etc.

 

 

 

   
Coberta de màquines a Hospital de Girona
Indústria química a Montcada i Reixach
Sala de calderes a Càrnica d'Olot
Sala de màquines d'una casa particular a Lloret de Mar
Sala de màquines d'una casa particular a Lloret de Mar
Sala de màquines d'una casa particular a Lloret de Mar
Sala de calderes a Càrnica d'Olot